-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ

รหัสโรงเรียน : 420124

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ

-- advertisement --