-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์

รหัสโรงเรียน : 420058

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24/1 – เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์

-- advertisement --