โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 420112

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ