-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ

รหัสโรงเรียน : 420332

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 28 – ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ

-- advertisement --