-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองแปง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองแปง

รหัสโรงเรียน : 420056

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 118 – เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองแปง

-- advertisement --