-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่อูคอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่อูคอ

รหัสโรงเรียน : 420017

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 878 – แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 052-049211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อูคอ

-- advertisement --