-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

รหัสโรงเรียน : 420080

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 98 – โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053690112

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

-- advertisement --