-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์

รหัสโรงเรียน : 420038

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 – เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 0843690802

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์

-- advertisement --