-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปางตองประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปางตองประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 420077

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 30 – โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053690113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปางตองประชาสรรค์

-- advertisement --