โลโก้โรงเรียนอนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง

รหัสโรงเรียน : 420118

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง