-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม

รหัสโรงเรียน : 420364

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์ : 053622234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม

-- advertisement --