โลโก้โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 420180

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 123 – แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 053-685149

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา