-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 420199

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 251 วัยศึกษา แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053681525

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

-- advertisement --