-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกะริคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกะริคี

รหัสโรงเรียน : 420195

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 หมู๋6 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน – สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 053071450

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกะริคี

-- advertisement --