โลโก้โรงเรียนบ้านช่างหม้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่างหม้อ

รหัสโรงเรียน : 420256

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่างหม้อ