-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 420198

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพระบาทห้วยผึ้ง – แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง

-- advertisement --