-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละอูบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละอูบ

รหัสโรงเรียน : 420179

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละอูบ

-- advertisement --