-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา

รหัสโรงเรียน : 420261

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 – แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสุดห้วยนา

-- advertisement --