-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวลา

รหัสโรงเรียน : 420182

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – Huala สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 053690135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวลา

-- advertisement --