-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

รหัสโรงเรียน : 420187

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 – สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 052-049536

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

-- advertisement --