-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ

รหัสโรงเรียน : 420244

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053690143

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ

-- advertisement --