-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

รหัสโรงเรียน : 420296

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 230 – แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053071441

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

-- advertisement --