-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวฬุวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวฬุวัน

รหัสโรงเรียน : 420310

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกลอโค๊ะ – สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 052049580

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวฬุวัน

-- advertisement --