-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ลิด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ลิด

รหัสโรงเรียน : 420253

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 67/5 – แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053-071325

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ลิด

-- advertisement --