โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ

รหัสโรงเรียน : 420270

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1/1 – แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 052049281

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ