-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก

รหัสโรงเรียน : 420240

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24/7 – ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053071343

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก

-- advertisement --