-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่เกาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่เกาะ

รหัสโรงเรียน : 420225

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน – บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053-071323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เกาะ

-- advertisement --