-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพซอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพซอ

รหัสโรงเรียน : 420227

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 – เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053690179

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพซอ

-- advertisement --