-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

รหัสโรงเรียน : 420171

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

ที่อยู่ : 133 แม่ลาน้อย – บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

-- advertisement --