-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

รหัสโรงเรียน : 420200

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138/6 แหล่งพานิช บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053681537

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

-- advertisement --