-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 560172

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – แป-ระ ท่าแพ สตูล 91150

โทรศัพท์ : 074751606

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

-- advertisement --