-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าลี่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าลี่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 520474

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 ท่าลี่ – เลย ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140

โทรศัพท์ : 042889214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าลี่วิทยา

-- advertisement --