โลโก้โรงเรียนนาแห้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาแห้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 520472

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 – นาแห้ว นาแห้ว เลย 42170

โทรศัพท์ : 042897067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาแห้ววิทยา