-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 520459

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 155 – น้ำสวย เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042072148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

-- advertisement --