-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากชมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากชมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 520466

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46 ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ปากชม ปากชม เลย 42150

โทรศัพท์ : 042-881088

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากชมวิทยา

-- advertisement --