โลโก้โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 520488

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 191 เอราวัณ – หนองหิน ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220

โทรศัพท์ : 042810964

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม