-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 520487

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29 เลย – อุดร ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 42220

โทรศัพท์ : 042810284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

-- advertisement --