-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 520483

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 มลิวัลย์ ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

โทรศัพท์ : 042810827

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

-- advertisement --