-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังโพนงามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 520470

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 205 – โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120

โทรศัพท์ : 042810634

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังโพนงามวิทยา

-- advertisement --