-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 520485

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25 – ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240

โทรศัพท์ : 042818074

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

-- advertisement --