-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 520489

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 344 มะลิวรรณ หนองหิน หนองหิน เลย 42190

โทรศัพท์ : 042-85229ึ7

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

-- advertisement --