-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 520462

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย นาบอน-สงเปือย เขาแก้ว เชียงคาน เลย 42110

โทรศัพท์ : 042070667

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

-- advertisement --