-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลยพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลยพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 520456

เขตการศึกษา : สพม.เขต 19

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 237/9 เลย-ด่านซ้าย กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000

โทรศัพท์ : 042811290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลยพิทยาคม

-- advertisement --