-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสารวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสารวิทยา

รหัสโรงเรียน : 720123

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2398/96 พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 025793646

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสารวิทยา

-- advertisement --