-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

รหัสโรงเรียน : 750033

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 090-2420126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

-- advertisement --