-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 540656

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162 คำตากล้า – ท่าก้อน คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042796084

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

-- advertisement --