-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540627

เขตการศึกษา : สพม.เขต 23

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1175 นิตโย ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 47220

โทรศัพท์ : 0-4275-9107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดงมะไฟวิทยา

-- advertisement --