-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 260665

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

-- advertisement --