-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 030587

เขตการศึกษา : สพม.เขต 24

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 75 บ้านต้อน – บ้านหนาด เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043815802

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

-- advertisement --