-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเทพประทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเทพประทาน

รหัสโรงเรียน : 070306

เขตการศึกษา : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 203 0 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

โทรศัพท์ : 033050314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเทพประทาน

-- advertisement --